Ổn Áp Robot 1 Pha

Ổn áp ROBOT 1 pha 3KV 40V-240V hoặc 100V-270V
-20%
Ổn áp ROBOT 1 pha 5KV 40V-240V hoặc 100V-270V
-24%
Ổn áp ROBOT 1 pha 8KVa 40V-240V hoặc 100V-270V
-23%
Ổn áp ROBOT 1 pha 10KVA 40V-240V hoặc 100V-270V
-18%
Ổn áp ROBOT 1 pha 12,5KV 40V-240V hoặc 100V-270V
-24%
Ổn áp ROBOT 1 pha 15KVA 40V-240V hoặc 100V-270V
-20%
Ổn áp ROBOT 1 pha 20KV 40V-240V hoặc 100V-270V
-26%
Ổn áp ROBOT 1 pha 1KVA 60V - 240V
Ổn áp ROBOT 1 pha 1,5KVA 60V - 240V
Ổn áp ROBOT 1 pha 2KVA 60V - 240V

Ổn áp ROBOT 1 pha 2KVA 60V - 240V

1.560.000₫ 1.950.000₫
-20%