Máy nạp ắc quy tự động BKH

Máy nạp ắc quy tự động BKH 12V/15A/250Ah