Máy phát điện Hyundai dân dụng chạy dầu Diesel

Máy phát điện Hyundai DHY12500SE 10KVA (10-11 KW) Chạy dầu Diesel
-18%
Máy phát điện Hyundai DHY12500LE 10KVA (10-11 KW) Chạy dầu diesel
-23%
Máy phát điện Hyundai DHY6000SE 5KVA ( 5.0-5.5 KW) Chạy dầu, cách âm chống ồn
-9%
Máy phát điện Hyundai DHY6000LE 5KVA (5.0-5.5 KW) Chạy Dầu
-21%
Máy phát điện Hyundai DHY2500LE 2KVA ( 2.0-2.2 KW) Chạy dầu
-14%