Ắc quy công nghiệp, Ắc quy viễn thông, Ắc quy UPS....

Ắc quy viễn thông Haze 12V 100Ah HZB12-100
-15%
Ắc quy viễn thông Yamato 12V 100Ah NP150-12 bình Gel xả sâu ( Deep Cycle)
-15%
Ắc quy viễn thông Rocket 12V 130ah ESP130-12
-27%
Ắc quy viễn thông Yamato 12V 100Ah NP100-12 bình Gel
Ắc quy YAMATO 12V 50Ah 6-EVF-50
Ắc quy Sunca 6V 4.5Ah RC645C/RB645C/RB640CS
-26%
Ắc quy Newmax 12V 120Ah SG 1200H
Ắc quy viễn thông Newmax 12V 100Ah SG 1000H