Ắc quy công nghiệp, Ắc quy viễn thông, Ắc quy UPS....

Ắc quy viễn thông Yamato 12V 100Ah NP150-12 bình Gel xả sâu ( Deep Cycle)
-15%
Ắc quy viễn thông Rocket 12V 130ah ESP130-12
-27%
Ắc quy viễn thông Yamato 12V 100Ah NP100-12 bình Gel
Ắc quy YAMATO 12V 50Ah 6-EVF-50
Ắc quy Sunca 6V 4.5Ah RC645C/RB645C/RB640CS
-26%
Ắc quy Newmax 12V 120Ah SG 1200H
Ắc quy viễn thông Newmax 12V 100Ah SG 1000H
Ắc quy viễn thông Newmax 12V 150Ah SG 1500H
Ắc quy viễn thông Newmax 12V 200Ah SG 2000H