Ắc quy Toplite -Yuasa

Ắc quy (Ô tô) Toplite N50 (R/L) - 12V - 50ah
Ắc quy (Ô tô) Toplite NS40Z (R/L) - 12V - 35ah
Ắc quy (Ô tô) Toplite NS60 (R/L) - 12V - 45ah