Máy phát điện Hyundai công nghiệp 3 pha chạy dầu diesel

Máy phát điện Hyundai 3 pha 250kva DHY275KSE 250-275 KVA
-25%
MÁY PHÁT ĐIỆN HYUNDAI DHY250KSE 228-250KVA 3 PHA CHẠY DẦU DIESEL
-24%
Máy phát điện hyundai DHY220KSE 3 pha 200kva-220KVA
-25%
Máy phát điện Hyundai DHY175KSE 3 pha 160kva (159-175 KVA)
-26%
Máy phát điện hyundai DHY145KSE 3 pha 130kva (132-145 KVA)
-25%
MÁY PHÁT ĐIỆN HYUNDAI CHẠY DẦU DIESEL 100KVA DHY110KSE (100-110 KVA)
-25%
Máy phát điện Hyundai DHY90KSE 3 pha 80kva (81-90 KW) Chạy dầu Diesel
-20%
Máy phát điện Hyundai DHY60KSE 3 pha 60kva (55-61 KW) Chạy dầu Diesel
-21%
Máy phát điện Hyundai DHY45KSE 3 pha 40kva (40-44 KW) Chạy dầu Diesel
-19%
Máy phát điện Hyundai DHY34KSE 3 pha 30kva (31-34 KW) Chạy dầu Diesel
-20%
Máy phát điện Hyundai DHY28KSE 3 pha 25kva (25-28 KW) chạy dầu Diesel
-20%