ĐỒNG HỒ AMPE KÌM ĐO DÒNG ĐIỆN UNI-T

Ampe kẹp dòng đo Vol AC đo Vol DC UNI-T UT203
-21%
Ampe kìm đo dòng điện UNI-T UT202
-18%
Ampe kìm đo dòng điện Uni-T UT201
-17%