Ắc quy Narada dòng Acme

Ắc quy Narada 12V dòng Acme