Ổn áp ROBOT 1 pha 150V-250V

ổn áp Robot 1 pha 1 KVA 150V-250V
ổn áp Robot 1 pha 2KVA 150V-250V

ổn áp Robot 1 pha 2KVA 150V-250V

1.376.000₫ 1.720.000₫
-20%
Ổn áp Robot 1 pha 60KVA 150V-250V

Ổn áp Robot 1 pha 60KVA 150V-250V

31.536.000₫ 43.800.000₫
-28%
Ổn áp 1 pha 50KVA 150V-250V

Ổn áp 1 pha 50KVA 150V-250V

29.520.000₫ 41.000.000₫
-28%
Ổn áp 1 pha 40KVA 140V-240V

Ổn áp 1 pha 40KVA 140V-240V

24.624.000₫ 34.200.000₫
-28%
Ổn áp Robot 1 pha 30KVA 150V-250V

Ổn áp Robot 1 pha 30KVA 150V-250V

16.560.000₫ 22.000.000₫
-25%
Ổn áp Robot 1 pha 25KVA 150V-250V

Ổn áp Robot 1 pha 25KVA 150V-250V

13.140.000₫ 18.000.000₫
-27%
Ổn áp Robot 1 pha 20KVA 150V-250V

Ổn áp Robot 1 pha 20KVA 150V-250V

10.730.000₫ 14.500.000₫
-26%
Ổn áp Robot 1 pha 15KVA 150V-250V

Ổn áp Robot 1 pha 15KVA 150V-250V

7.950.000₫ 9.900.000₫
-20%
Ổn áp Robot 1 pha 12,5KVA 150V-250V

Ổn áp Robot 1 pha 12,5KVA 150V-250V

6.000.000₫ 7.900.000₫
-24%
Ổn áp Robot 1 pha 10KVA 150V-250V

Ổn áp Robot 1 pha 10KVA 150V-250V

4.484.000₫ 5.500.000₫
-18%
Ổn áp Robot 1 pha 8KVA 150V-250V

Ổn áp Robot 1 pha 8KVA 150V-250V

4.080.000₫ 5.300.000₫
-23%