Máy phát điện Hyundai công nghiệp 1 pha chạy dầu Diesel

Máy phát điện Hyundai DHY53KSEm 48KVA (48-53 KW) Chạy dầu Diesel
-19%
Máy phát điện Hyundai DHY22KSEm 20KVA (20-22 KW) Chạy dầu Diesel
-18%
Máy phát điện Hyundai DHY13KSEm 12KVA (12-13.2 KW) chạy dầu Diesel
-20%
Máy phát điện Hyundai DHY11KSEm 10KVA (10-11 KW) Chạy dầu Diesel vỏ cách âm chống ồn
-23%