Ổn áp ROBOT 1 pha 60V-240V

Ổn áp ROBOT 1 pha 1KVA 60V - 240V
Ổn áp ROBOT 1 pha 1,5KVA 60V - 240V
Ổn áp ROBOT 1 pha 2KVA 60V - 240V

Ổn áp ROBOT 1 pha 2KVA 60V - 240V

1.560.000₫ 1.950.000₫
-20%
Ổn áp ROBOT 1 pha 3KVA 60V - 240V

Ổn áp ROBOT 1 pha 3KVA 60V - 240V

2.120.000₫ 2.650.000₫
-20%
Ổn áp ROBOT 1 pha 4KVA 60V - 240V
Ổn áp ROBOT 1 pha 5KVA 60V - 240V

Ổn áp ROBOT 1 pha 5KVA 60V - 240V

2.698.000₫ 3.550.000₫
-24%
Ổn áp ROBOT 1 pha 6KVA 60V -240V
Ổn áp ROBOT 1 pha 8KVA 60V - 240V

Ổn áp ROBOT 1 pha 8KVA 60V - 240V

4.851.000₫ 6.300.000₫
-23%
Ổn áp ROBOT 1 pha 10KVA 60V - 240V

Ổn áp ROBOT 1 pha 10KVA 60V - 240V

7.052.000₫ 8.600.000₫
-18%
Ổn áp ROBOT 1 pha 12,5KVA 60V - 240V

Ổn áp ROBOT 1 pha 12,5KVA 60V - 240V

7.220.000₫ 9.500.000₫
-24%
Ổn áp ROBOT 1 pha 15KVA 60V - 240V

Ổn áp ROBOT 1 pha 15KVA 60V - 240V

9.440.000₫ 11.800.000₫
-20%
Ổn áp ROBOT 1 pha 20KVA 60V - 240V

Ổn áp ROBOT 1 pha 20KVA 60V - 240V

14.060.000₫ 19.000.000₫
-26%