Bộ dây câu bình ắc quy ô tô

Dây câu bình ắc quy ô tô 2.5m loại to đại
Bộ dây câu bình ắc quy ô tô 2.2m loại nhỡ