Biến tần/ Inverter Hybrid-Offgrid, Bộ hòa lưới điện DEYE

Bộ hòa lưới bám tải Deye 8KW Sun 8K-G/ Inverter DEYE 8KW SUN-8K-G
-13%
Inverter DEYE 5KW SUN-5K-G / Bộ hòa lưới bám tải Deye 5KW Sun 5K-G
-11%