Máy nạp ắc quy tự động HAMES (công nghệ Nhật Bản)

Máy sạc ắc quy tự động Hames 12V-100Ah HM1210
-16%
Sạc ắc quy tự động Hames 30A 12V/24V-300Ah
Sạc ắc quy tự động Hames 50A 12V/24V-500Ah
Sạc ắc quy Hames 36V/48V 30A-300ah
Sạc ắc quy tự động Hames 12V 5A (5ah-50ah)
Sạc ắc quy tự động Hames 12V 7A (5Ah-70Ah)
Sạc ắc quy tự động Hames 12V 10A (5Ah-100Ah)