MÁY PHÁT ĐIỆN

Máy phát điện Kinwer 2,5KW mã FY3800CXD
Máy phát điện Kinwer 2,5KW mã FY3800CX
Máy phát điện Kinwer 2KW mã FY2800CXD
Máy phát điện Kinwer 2KW mã FY2800CX
Máy phát điện Kinwer 1KW mã FY1800CX