QUY TRÌNH ĐẤU NỐI ẮC QUY, CỨU HỘ ẮC QUY

Bùi Ngọc Cẩn 10/03/2018

QUY TRÌNH ĐẤU NỐI ẮC QUY, CỨU HỘ ẮC QUY

Khi đấu nối ắc quy vào xe cứu hộ, cần tuân thủ đúng thứ tự từng cọc âm dương để tránh chạm chập.

ắc quy xe nâng gs

Tiến hành:

ắc quy xe nâng gs

 

Vị trí 2 xe: đặt 2 xe sao cho vị trí giữa hai ắc quy gần nhất, nhưng không để cho

2 xe tiếp xúc với nhau.

 

 

 

ắc quy xe nâng gs

 

Mở mui: tìm vị trí bình ắc quy trên 2 xe và xác định các cực âm (-), dương (+).

 

 

 

 

ắc quy xe nâng gs

 

Bảo hộ: sử dụng kính và găng tay để bảo hộ khi đấu nối

 

 

 

 

ắc quy xe nâng gs

 

Đấu nối cáp: đấu nối cáp theo đúng thứ tự (1)->(2) sau đó (3)->(4). Trong đó

(4) phần kim loại nối đất trên xe có ắc quy yếu điện.

 

 

 

ắc quy xe nâng gs 

Khởi động xe: khởi động xe cứu hộ khoảng 5 phút, sau đó khởi động xe có

ắc quy yếu điện.

 

 

 

ắc quy xe nâng gs

 

Tháo cáp: khi xe có ắc quy yếu điện đã nổ, tiến hành tháo cáp theo thứ tự

ngược lại lúc nối (4)->(3) sau đó (2)->(1).

 

 

 

ắc quy xe nâng gs

 

Giữ xe chạy không tải: Để xe có ắc quy yếu điện chạy không tải khoảng 20 phút nhằm nạp đầy điện.

 

 

 

 

Share :

Viết bình luận của bạn