Ổ cắm kéo dài đa năng Lioa 8D33WN

Thương hiệu : LiOA | Ổ cắm điện kéo dài Lioa

152.000₫

179.000₫

Mô tả :

Ổ cắm kéo dài đa năng Lioa 8D33WN ( 8 ổ cắm, 1 công tắc, chiều dài dây 3m, số lõi dây 3, công suất chịu tải 10A )

Số lượng

Ổ cắm kéo dài đa năng Lioa 8D33WN ( 8 ổ cắm, 1 công tắc, chiều dài dây 3m, số lõi dây 3, công suất chịu tải 10A )

 

Tên sản phẩm: Ổ cắm kéo dài đa năng Lioa 8D33WN
Ký hiệu sản phẩm: 8D33WN
Hãng sản xuất: LIOA
Số ổ cắm: 8 
Số công tắc: 1 
Chiều dài dây: 3m
Sổ lõi dây: 3
Công suất Max: 10A

Công suất tối đa Max 10A,  250V~ Có bảo vệ quá tải bằng CB - Có nắp che an toàn

Sản phẩm liên quan

Ổ cắm kéo dài Lioa 2TH32-16A
-15%
Ổ cắm kéo dài Lioa 2TH33-16A

Ổ cắm kéo dài Lioa 2TH33-16A

88.000₫ 104.000₫
-15%
Ổ cắm kéo dài Lioa 2TH32-10A
-15%
Ổ cắm kéo dài Lioa 2TH33-10A
-15%
Ổ cắm kéo dài Lioa 2TH33-UK

Ổ cắm kéo dài Lioa 2TH33-UK

85.000₫ 100.000₫
-15%
Ổ cắm kéo dài Lioa 2TH52-10A
-15%
ổ cắm kéo dài Lioa 2TH52-16A

ổ cắm kéo dài Lioa 2TH52-16A

90.000₫ 106.000₫
-15%
Ổ cắm kéo dài Lioa 2TH102-16A

Ổ cắm kéo dài Lioa 2TH102-16A

144.000₫ 170.000₫
-15%
Ổ CẮM KÉO DÀI ĐA NĂNG LIOA 3D32N
Ổ CẮM KÉO DÀI ĐA NĂNG LIOA 3D33N
-16%
Ổ cắm kéo dài đa năng Lioa 4D32N
Ổ cắm kéo dài đa năng Lioa 4D52N
Ổ cắm kéo dài đa năng Lioa 4D33N
-16%
Ổ cắm kéo dài đa năng Lioa 4DOF32N
-15%
Ổ cắm kéo dài đa năng Lioa 4DOF52N
-16%
Ổ cắm kéo dài đa năng Lioa 4DOF33N
-16%
Ổ cắm kéo dài đa năng Lioa 6D32N
Ổ cắm kéo dài đa năng Lioa 6D52N 
Ổ cắm kéo dài đa năng Lioa 6D33N
-12%
Ổ cắm kéo dài đa năng Lioa 6DOF32N 
-16%
Ổ cắm kéo dài đa năng Lioa 6DOF33N 
-15%
Ổ cắm kéo dài đa năng Lioa 8D32N
-15%
Ổ cắm kéo dài đa năng Lioa 8D52N
-15%
Ổ cắm kéo dài đa năng Lioa 8D33N 
-15%
Ổ cắm kéo dài Lioa đa năng 2TH32W-16A
-15%
Ổ cắm kéo dài Lioa 2TH33W-16A
-15%
Ổ cắm kéo dài Lioa 2TH32W-10A
-15%
Ổ cắm kéo dài đa năng Lioa 2TH33W-10A 
-16%
Ổ cắm kéo dài đa năng Lioa 2TH33W-UK
-16%
Ổ cắm kéo dài đa năng Lioa 2TH52W-10A
-16%
Ổ  cắm kéo dài Lioa 2TH52W-16A
-16%
Ổ cắm kéo dài Lioa 2TH102W-16A 
-15%
 Ổ CẮM KÉO DÀI ĐA NĂNG LIOA 3D52N
 Ổ CẮM KÉO DÀI ĐA NĂNG LIOA 3D52WN
-16%
Ổ CẮM KÉO DÀI ĐA NĂNG LIOA 3D32WN
-16%
Ổ cắm kéo dài đa năng Lioa 4D32WN
-15%
Ổ cắm kéo dài đa năng Lioa 4D52WN
-15%
Ổ cắm kéo dài đa năng Lioa 4D33WN
-15%
Ổ cắm kéo dài đa năng Lioa 4DOF32WN
-15%
Ổ cắm kéo dài đa năng Lioa 4DOF52WN
-16%
Ổ cắm kéo dài đa năng Lioa 4DOF33WN
-15%
Ổ cắm kéo dài đa năng Lioa 6D32WN
-15%
Ổ cắm kéo dài đa năng Lioa 6D52WN 
-15%
Ổ cắm kéo dài đa năng Lioa 6D33WN
-15%
Ổ cắm kéo dài đa năng Lioa 6DOF32WN
-16%
Ổ cắm kéo dài đa năng Lioa 8D32WN
-15%
Ổ cắm kéo dài đa năng Lioa 8D52WN
-15%