Ổ cắm kéo dài đa năng Lioa 6S3

Thương hiệu : Lioa | Ổ cắm điện kéo dài Lioa

74.000₫

88.000₫

Mô tả :

Ổ cắm kéo dài đa năng Lioa 6S3 ( 6 ổ cắm, 2 công tắc, chiều dài dây 3m, công suất chịu tải 2200W Max 10A 250V)

Số lượng

Ổ cắm kéo dài đa năng Lioa 6S3 ( 6 ổ cắm, 2 công tắc, chiều dài dây 3m, công suất chịu tải 2200W Max 10A 250V)

 

Tên sản phẩm: Ổ cắm kéo dài đa năng Lioa 6S3
Ký hiệu sản phẩm:6S3
Hãng sản xuất: LIOA
Số ổ cắm: 6

So công tắc: 2 
Chiều dài dây: 3m
Công suất tải Max: 2200W

Công suất tối đa 2200W, Max 10A 250V có bảo vệ quá tải bằng CB

Sản phẩm liên quan

Ổ cắm kéo dài đa năng Lioa 6S5W 
-16%
Ổ cắm kéo dài đa năng Lioa 6S3W
-15%
Ổ cắm kéo dài đa năng Lioa 6S5 
-16%
Ổ cắm kéo dài đa năng Lioa 4SOF5W 
-16%
Ổ cắm kéo dài đa năng Lioa 4SOF5
-15%
Ổ cắm kéo dài phổ thông LiOA 4SOF3W
-15%
Ổ cắm kéo dài phổ thông LiOA 4SOF3
-16%
Ổ cắm kéo dài phổ thông LiOA 4S5W
-16%
Ổ cắm kéo dài phổ thông LiOA 4S3W
-16%
Ổ cắm kéo dài phổ thông LiOA 4S5
-16%
Ổ cắm kéo dài phổ thông LiOA 4S3
-16%
Ổ cắm kéo dài phổ thông LiOA 3S5W 
-16%
Ổ cắm kéo dài phổ thông LiOA 3S3W
-16%
Ổ cắm kéo dài phổ thông LiOA 3S5 
-15%
Ổ cắm kéo dài phổ thông LiOA 3S3
-17%
Ổ cắm kéo dài phổ thông LiOA 4TS5-2 
-16%
Ổ cắm kéo dài phổ thông LiOA 4TS3-2 
-16%
Ổ cắm kéo dài phổ thông LiOA 3TS5-2
-17%
Ổ cắm kéo dài phổ thông LiOA 3TS3-2
-16%
Ổ cắm kéo dài phổ thông LiOA 5TC5-2 
-15%
Ổ cắm kéo dài phổ thông LiOA 5TC3-2
-16%
Ổ cắm kéo dài phổ thông LiOA 4TC5-2
-17%
Ổ cắm kéo dài phổ thông LiOA 4TC3-2
-16%
Ổ cắm kéo dài phổ thông LiOA 3TC5-2
-15%
Ổ cắm kéo dài phổ thông LiOA 3TC3-2 
-16%