Ổ CẮM KÉO DÀI ĐA NĂNG LIOA 3D33WN

Thương hiệu : |

85.000₫

101.000₫

Mô tả :

Ổ CẮM KÉO DÀI ĐA NĂNG LIOA 3D33WN ( 3 ổ cắm, 1 công tắc, chiều dài dây 3m, số lõi dây 3, công suất chịu tải 10A )

Số lượng

Ổ CẮM KÉO DÀI ĐA NĂNG LIOA 3D33WN ( 3 ổ cắm, 1 công tắc, chiều dài dây 3m, số lõi dây 3, công suất chịu tải 10A )

 

Tên sản phẩm: Ổ cắm kéo dài đa năng Lioa 3D33WN
Ký hiệu sản phẩm:3D33WN
Hãng sản xuất: LIOA
Số ổ cắm: 3 
Số công tắc: 1  
Chiều dài dây: 3m
Sổ lõi dây: 3
Công suất Max: 10A

Công suất tối đa Max 10A,  250V~ Có bảo vệ quá tải bằng CB - Có nắp che an toàn

Sản phẩm liên quan

Ổ cắm kéo dài Lioa 6D12NWG

Ổ cắm kéo dài Lioa 6D12NWG

115.000₫ 136.000₫
-15%
Ổ cắm kéo dài Lioa 6D12NG

Ổ cắm kéo dài Lioa 6D12NG

110.000₫ 130.000₫
-15%
Ổ cắm kéo dài Lioa 3D12NWG

Ổ cắm kéo dài Lioa 3D12NWG

75.000₫ 88.000₫
-15%
Ổ cắm kéo dài Lioa 3D12NG

Ổ cắm kéo dài Lioa 3D12NG

70.000₫ 82.000₫
-15%
Ổ cắm kéo dài đa năng Lioa 6S5W 
-16%
Ổ cắm kéo dài đa năng Lioa 6S3W
-15%
Ổ cắm kéo dài đa năng Lioa 6S5 
-16%
Ổ cắm kéo dài đa năng Lioa 6S3
-16%
Ổ cắm kéo dài đa năng Lioa 4SOF5W 
-16%
Ổ cắm kéo dài đa năng Lioa 4SOF5
-15%
Ổ cắm kéo dài phổ thông LiOA 4SOF3W
-15%
Ổ cắm kéo dài phổ thông LiOA 4SOF3
-16%
Ổ cắm kéo dài phổ thông LiOA 4S5W
-16%
Ổ cắm kéo dài phổ thông LiOA 4S3W
-16%
Ổ cắm kéo dài phổ thông LiOA 4S5
-16%
Ổ cắm kéo dài phổ thông LiOA 4S3
-16%
Ổ cắm kéo dài phổ thông LiOA 3S5W 
-16%
Ổ cắm kéo dài phổ thông LiOA 3S3W
-16%
Ổ cắm kéo dài phổ thông LiOA 3S5 
-15%
Ổ cắm kéo dài phổ thông LiOA 3S3
-17%
Ổ cắm kéo dài phổ thông LiOA 4TS5-2 
-16%
Ổ cắm kéo dài phổ thông LiOA 4TS3-2 
-16%
Ổ cắm kéo dài phổ thông LiOA 3TS5-2
-17%
Ổ cắm kéo dài phổ thông LiOA 3TS3-2
-16%
Ổ cắm kéo dài phổ thông LiOA 5TC5-2 
-15%
Ổ cắm kéo dài phổ thông LiOA 5TC3-2
-16%
Ổ cắm kéo dài phổ thông LiOA 4TC5-2
-17%
Ổ cắm kéo dài phổ thông LiOA 4TC3-2
-16%
Ổ cắm kéo dài phổ thông LiOA 3TC5-2
-15%
Ổ cắm kéo dài phổ thông LiOA 3TC3-2 
-16%
Ổ cắm kéo dài đa năng Lioa 8D33WN
-15%
Ổ cắm kéo dài đa năng Lioa 8D52WN
-15%
Ổ cắm kéo dài đa năng Lioa 8D32WN
-15%
Ổ cắm kéo dài đa năng Lioa 8D33N 
-15%
Ổ cắm kéo dài đa năng Lioa 8D52N
-15%
Ổ cắm kéo dài đa năng Lioa 8D32N
-15%
Ổ cắm kéo dài đa năng Lioa 6DOF32WN
-16%
Ổ cắm kéo dài đa năng Lioa 6DOF33N 
-15%
Ổ cắm kéo dài đa năng Lioa 6DOF32N 
-16%
Ổ cắm kéo dài đa năng Lioa 6D33WN
-15%
Ổ cắm kéo dài đa năng Lioa 6D52WN 
-15%
Ổ cắm kéo dài đa năng Lioa 6D32WN
-15%
Ổ cắm kéo dài đa năng Lioa 6D33N
-12%
Ổ cắm kéo dài đa năng Lioa 6D52N 
Ổ cắm kéo dài đa năng Lioa 6D32N
Ổ cắm kéo dài đa năng Lioa 4DOF33WN
-15%
Ổ cắm kéo dài đa năng Lioa 4DOF52WN
-16%
Ổ cắm kéo dài đa năng Lioa 4DOF32WN
-15%