Dây Oval mềm VCmo 2

Thương hiệu : |

Liên hệ

Mô tả :

 

Dây Oval mềm VCmo x 2 (6 sản phẩm)

Dây dẫn gồm nhiều sợi ruột đồng mềm xoắn với nhau, bọc cách điện bằng nhựa PVC gồm nhiều hình dạng: đơn mềm, đôi mềm dẹt, oval, nhiều pha mềm tròn...dùng trong xây dựng, dân dụng.  

Chi tiết sản phẩm: 

Ký hiệu:

- Dây Oval mềm: VCmo x 2.

- Nhiệt độ làm việc dài hạn cho phép đối với dây là 70oC.

Tiêu chuẩn áp dụng:

- Tùy theo nhu cầu của khách hàng, công ty ROBOT sản xuất các loại dây điện mềm nhiều sợi ở 2 cấp điện áp:

   * Cấp điện áp 750V theo tiêu chuẩn TCVN 6610-5:2000/IEC 60227-5:1993.

   * Cấp điện áp 600V theo tiêu chuẩn TCVN 2103-1994 và TCVN 2103: 1994/SĐ1:1995.

- Loại vật liệu ruột dẫn: đồng mềm.

- Kiểu ruột dẫn: cấp 5 theo tiêu chuẩn TCVN 6612-2000/IEC 228:1978.

Đặc tính kỹ thuật:

 

 RUỘT DẪN   BỀ DÀY CÁCH ĐIỆN   BỀ DÀY VỎ 
ĐƯỜNG KÍNH TỔNG GẦN ĐÚNG 
 ĐIỆN TRỞ DC Ở 20oC   CHIỀU DÀI SẢN XUẤT
 MẶT CẮT DANH ĐỊNH  KẾT CẤU   ĐƯỜNG KÍNH RUỘT DẪN  
  mm2  No/mm     mm  mm  mm  m   m 
  0.50  16/0.20    0.92  0.80     4.5x7   37.10   100
  0.75  24/0.20   1.13   0.80     4.7x7.5    24.74   100
 1.00   32/0.20   1.31  0.80     4.9x7.8  18.56  100 
1.50  30/0.25   1.58   0.80     5.2x8.4   12.68   100 
 2.00  40/0.25   1.82 
 0.80 
   5.4x8.8   8.79   100 
 2.50   50/0.25   2.04   0.80     5.6x9.3   7.60   100 
 4.00  41/0.35   2.59  0.90     6.8x11.2   4.40   100 
 6.00   62/0.35   3.18   1.00     8x13.2   2.93   100 

 

 

 

 STT Sản phẩm

mặt cắt danh định

mm2 

Đường kính ruột dẫn

 

Giá

(vnd/m) 

 1  Dây đơn mềm VCm 0.75mm2 24/0.20 2x0.75  1.13  6310 
 2  Dây đơn mềm VCm 1.0mm2 32/0.20 2x1  1.31  7880 
 3 Dây đơn mềm VCm 1.5mm2 30/0.25  2x1.5  1.58  10870 
 4 Dây đơn mềm VCm 2.5mm2 50/0.25  2x2.5  2.04  17050 
 5 Dây đơn mềm VCm 4.0mm2 41/0.35  2x4.0  2.59  26030 
 6 Dây đơn mềm VCm 6.0mm2 48/0.4  2x6  3.18  34480

 

Sản phẩm liên quan

Dây đôi mềm VCCAm x 2
Dây Đơn Mềm VCCAm
Dây đơn cứng VCCA
Dây Oval mềm VCCAmo 2x
Dây Đơn Mềm VCM
Dây đôi mềm VCm x 2
Dây 2 pha mềm tròn
Dây 3 pha mềm tròn
Dây 4 pha

Dây 4 pha

Liên hệ
Dây 4 pha lõi trung tính VVcm3x
Dây đơn cứng ruột đồng VC
Dây đơn cứng ruột nhôm
Cáp Oval cứng VCo