Dây Đơn Mềm VCM

Thương hiệu : |

Liên hệ

Mô tả :

 

1. Dây đơn mềm VCm (9 sản phẩm)

Dây dẫn gồm nhiều sợi ruột đồng mềm xoắn với nhau, bọc cách điện bằng nhựa PVC gồm nhiều hình dạng: đơn mềm, đôi mềm dẹt, oval, nhiều pha mềm tròn...dùng trong xây dựng, dân dụng.

Chi tiết sản phẩm: 

Ký hiệu:

- Dây đơn mềm: VCm.

- Nhiệt độ làm việc dài hạn cho phép đối với dây là 70oC.

Tiêu chuẩn áp dụng:

- Tùy theo nhu cầu của khách hàng, công ty ROBOT sản xuất các loại dây điện mềm nhiều sợi ở 2 cấp điện áp:

   * Cấp điện áp 750V theo tiêu chuẩn TCVN 6610-5:2000/IEC 60227-5:1993.

   * Cấp điện áp 600V theo tiêu chuẩn TCVN 2103-1994 và TCVN 2103: 1994/SĐ1:1995.

- Loại vật liệu ruột dẫn: đồng mềm.

- Kiểu ruột dẫn: cấp 5 theo tiêu chuẩn TCVN 6612-2000/IEC 228:1978.

Đặc tính kỹ thuật:

 
 

 

 RUỘT DẪN   BỀ DÀY CÁCH ĐIỆN   BỀ DÀY VỎ 
ĐƯỜNG KÍNH TỔNG GẦN ĐÚNG 
 ĐIỆN TRỞ DC Ở 20oC   CHIỀU DÀI SẢN XUẤT
 MẶT CẮT DANH ĐỊNH  KẾT CẤU   ĐƯỜNG KÍNH RUỘT DẪN  
  mm2  No/mm     mm  mm  mm  m   m 
  0.50  16/0.20    0.92  0.80     2.5   37.10   100
  0.75  24/0.20   1.13   0.80     2.7   24.74   100
 1.00   32/0.20   1.31  0.80     2.9  18.56  100 
1.50  30/0.25   1.58   0.80     3.2   12.68   100 
 2.00  40/0.25   1.82 
 0.80 
   3.4   8.79   100 
 2.50   50/0.25   2.04   0.80     3.6   7.60   100 
 4.00  41/0.35   2.59  0.90     4.4   4.40   100 
 6.00   62/0.35   3.18   1.00     5.2   2.93   100 

 

 

 
 

 

 STT Sản phẩm

mặt cắt danh định

mm2 

Đường kính ruột dẫn

 

Giá (vnd/m) 
 1  Dây đơn mềm VCm 0.25mm2 18/0.13 0.25  0.6  877 
 2  Dây đơn mềm VCm 0.5mm2 16/0.20 0.5  0.92  1780 
 3  Dây đơn mềm VCm 0.75mm2 24/0.20 0.75  1.13  2510 
 4  Dây đơn mềm VCm 1.0mm2 32/0.20 1.31  3270 
 5 Dây đơn mềm VCm 1.5mm2 30/0.25  1.5  1.58  4620 
 6 Dây đơn mềm VCm 2.0mm2 40/0.25  2.0  1.82  6120 
 7 Dây đơn mềm VCm 2.5mm2 50/0.25  2.5  2.04  7560 
 8 Dây đơn mềm VCm 4.0mm2 41/0.35  4.0  2.59  11890 
 9 Dây đơn mềm VCm 6.0mm2 48/0.4  3.18  17820

 

Sản phẩm liên quan

Dây đôi mềm VCCAm x 2
Dây Đơn Mềm VCCAm
Dây đơn cứng VCCA
Dây Oval mềm VCCAmo 2x
Dây đôi mềm VCm x 2
Dây Oval mềm VCmo 2
Dây 2 pha mềm tròn
Dây 3 pha mềm tròn
Dây 4 pha

Dây 4 pha

Liên hệ
Dây 4 pha lõi trung tính VVcm3x
Dây đơn cứng ruột đồng VC
Dây đơn cứng ruột nhôm
Cáp Oval cứng VCo