Dây đơn cứng ruột đồng VC

Thương hiệu : |

Liên hệ

Mô tả :

 

Dây đơn cứng ruột đồng hoặc nhôm, cách điện bằng nhựa PVC không có vỏ bọc. Dùng để lắp đặt cố định, phục vụ truyền tải, phân phối điện. 

CHI TIẾT SẢN PHẨM

- Ký hiệu: 

Dây đơn cứng ruột đồng: VC. 

- Nhiệt độ làm việc dài hạn cho phép đối với dây là 70oC. 

- Tùy theo yêu cầu của khách hàng, công ty ROBOT sản xuất các loại dây đơn cứng ở cấp điện áp 600V theo tiêu chuẩn TCVN 2103-1994 và TCVN 2103:1994/SÐ1:1995. 

- Có 2 loại vật liệu ruột dẫn: đồng hoặc nhôm.

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT:

 

 

 RUỘT DẪN 
 
 BỀ DÀY CÁCH ĐIỆN  ĐƯỜNG KÍNH TỔNG GẦN ĐÚNG
ĐIỆN TRỞ DC Ở 20oC  
 ĐIỆN TRỞ DC Ở    CHIỀU DÀI SẢN XUẤT
 MẶT CẮT DANH ĐỊNH  ĐƯỜNG KÍNH RUỘT DẪN 100m 
  mm2    mm  mm  Ώ/km   MΏ/km 
  0.50   0.80±0.20  0.80 2.4    35.7   10
  0.75    0.98±0.20   0.80 2.58    23.8   10
 1.00   1.13±0.20  0.80  2.73  17.9  10 
1.50  1.38±0.20   0.80  2.98   12.00   10 
 2.00  1.60±0.20
 0.80 
3.2   8.79   10 
 2.50  1.75±0.20  0.80  3.35   7.46   10 
3.00 2.0±0.20 0.8 3.6  5.86  10
 4.00  2.25±0.20 0.90  4.05   4.49   10 
5.00 2.26±0.20 1.00 4.6  3.52  10
 6.00  2.78±0.20  1.00  4.78   3.0   10 
3.0±0.20 1.00  5.0  2.51  10
10  3.75±0.20 1.20  5.97  1.79  10

 

 

 

 STT Sản phẩm Giá (vnd/m) 
 1 Dây đơn cứng VC 1.0 1/1.13 3270 
 2 Dây đơn cứng VC 2.0 1/1.60 5880 
 3  Dây đơn cứng VC 2.5 1/1.80 7350 
 4 Dây đơn cứng VC 3.0 1/2.00 9000 
 5 Dây đơn cứng VC 4.0 1/2.20  11330 
 6 Dây đơn cứng VC 5.0 1/2.60  14990 
 7 Dây đơn cứng VC 7.0 1/3.00  20000 

 

 

Sản phẩm liên quan

Dây đôi mềm VCCAm x 2
Dây Đơn Mềm VCCAm
Dây đơn cứng VCCA
Dây Oval mềm VCCAmo 2x
Dây Đơn Mềm VCM
Dây đôi mềm VCm x 2
Dây Oval mềm VCmo 2
Dây 2 pha mềm tròn
Dây 3 pha mềm tròn
Dây 4 pha

Dây 4 pha

Liên hệ
Dây 4 pha lõi trung tính VVcm3x
Dây đơn cứng ruột nhôm
Cáp Oval cứng VCo