Dây 4 pha lõi trung tính VVcm3x

Thương hiệu : |

Liên hệ

Mô tả :

 

Dây dẫn gồm nhiều sợi ruột đồng mềm xoắn với nhau, bọc cách điện bằng nhựa PVC gồm nhiều hình dạng: đơn mềm, đôi mềm dẹt, oval, nhiều pha mềm tròn...dùng trong xây dựng, dân dụng. 

CHI TIẾT SẢN PHẨM:

 Ký hiệu: 

Dây 3 pha 1 trung tính: VVCm3x+1x 

Nhiệt độ làm việc dài hạn cho phép đối với dây là 70oC.

Đặc tính kỹ thuật:

 

 LÕI PHA 
LÕI TRUNG TÍNH 
 
 BỀ DÀY VỎ 
ĐƯỜNG KÍNH TỔNG GẦN ĐÚNG 
ĐIỆN TRỞ LÕI PHA Ở 20oC ĐIỆN TRỞ LÕI TRUNG TÍNH Ở 20oC     CHIỀU DÀI SẢN XUẤT
 MẶT CẮT DANH ĐỊNH KẾT CẤU BỀ DÀY CÁCH ĐIỆN MẶT CẮT DANH ĐỊNH KẾT CẤU BỀ DÀY CÁCH ĐIỆN
  mm2 No/mm mm   No/mm  mm  mm  mm  Ώ/km  Ώ/km   m 
  1.5  30/0.25 0.8  1.0  32/0.20   0.80 1.2    11       500
  2.5 50/0.25 0.8  1.5  30/0.25   0.80 1.2    12       500
 4.0  41/0.25 0.9  2.0  40/0.25 0.80  1.4   14      500 
6.0  62/0.35 1.0  3.2  65/0.25  0.80  1.4   15       500 
 8.0  63/0.4 1.0  4.0  41/0.35
 0.90 
1.4   16       500 
 10.0  80/0.4 1.2  6.0  62/0.35 1.00 1.6   20       500 
 16.0  126/0.40 1.2 8.0  63/0.40 1.00  1.6   22       500 
 16.0  126/0.40 1.2 10.0  80/0.40  1.20  1.6   23   2.93     300 
20.0  161/0.40 1.2 10.0 80/0.40 1.20  1.6  25  2.20    300 
25.0  196/0.40 1.2 10.0 80/0.40 1.2  1.6  26  1.76    300 
25. 196/0.40 1.2 10.0 126/0.40 1.2  1.6  27     300

 

 

 

 STT Sản phẩm Giá (vnd/m) 
 1 Dây mềm 4 pha lõi trung tính VVCm 3x1.0mm2+1x1.0mm2 22.140 
 2 Dây mềm 4 pha lõi trung tính VVCm 3x2.5mm2+1x1.5mm2 33.660 
 3 Dây mềm 4 pha lõi trung tính VVCm 3x4.0mm2+1x2.0mm2 51.020 
 4 Dây mềm 4 pha lõi trung tính VVCm 3x6.0mm2+1x3.2mm2 74.070 
 5 Dây mềm 4 pha lõi trung tính VVCm 3x8.0mm2+1x4.0mm2  98.150 
 6 Dây mềm 4 pha lõi trung tính VVCm 3x10mm2+1x6.0mm2  124.520 
  Dây mềm 4 pha lõi trung tính VVCm 3x16mm2+1x8.0mm2  191.050 
  Dây mềm 4 pha lõi trung tính VVCm 3x16mm2+1x10mm2  203.690 
  Dây mềm 4 pha lõi trung tính VVCm 3x25mm2+1x12mm2  289.120 
  Dây mềm 4 pha lõi trung tính VVCm 3x25mm2+1x16mm2  303.800 

 

Sản phẩm liên quan

Dây đôi mềm VCCAm x 2
Dây Đơn Mềm VCCAm
Dây đơn cứng VCCA
Dây Oval mềm VCCAmo 2x
Dây Đơn Mềm VCM
Dây đôi mềm VCm x 2
Dây Oval mềm VCmo 2
Dây 2 pha mềm tròn
Dây 3 pha mềm tròn
Dây 4 pha

Dây 4 pha

Liên hệ
Dây đơn cứng ruột đồng VC
Dây đơn cứng ruột nhôm
Cáp Oval cứng VCo