Cáp Oval cứng VCo

Thương hiệu : |

Liên hệ

Mô tả :

 

Ruột dẫn bằng đồng cứng hoặc bện. Bọc cách điện PVC. Vỏ bọc PVC.

CHI TIẾT SẢN PHẨM

 - Cáp ruột dẫn đơn cứng: VCo nx (n là số lõi) hoặc VCo nx+1 (loại có dây tiếp đất). 

- Cáp ruột dẫn bện: CVo nx (n là số lõi) hoặc CVo nx+1 (loại có dây tiếp đất).

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT:

 

 

  NHÓM MẶT CẮT DANH ĐỊNH  KẾT CẤU-SỐ SỢI/ĐƯỜNG KÍNH SỢI  BỀ DÀY CÁCH ĐIỆN  BỀ DÀY VỎ  ĐƯỜNG KÍNH TỔNG  KHỐI LƯỢNG GẦN ĐÚNG
 2x1.0  2x1/1.13  0.6  0.9  4.7x7.4  46.0
 2x7/0.40  0.6  0.9  4.7x7.4  43.8
2x1.5 2x1/1.38  0.7  0.9  5.4x8.4  62.0 
2x7/0.50  0.7  0.9  5.4x8.4  60.0 
2x2.5 2x1/1.78 0.8  1.0  6.2x9.8 93.0
2x7/0.67 0.8  1.0 6.2x9.8 92.5
2x4.0 2x7/0.85 0.8 1.0 7.2x11.5 134.0
2x6.0 2x1/1.04 0.8 1.1 8.0x13.0 184.0
3x1.0 3x1/1.13  0.6 0.9 4.7x9.8 67.0
3x7/0.40  0.6 0.9 5.4x11.5 63.7
3x1.5 3x1/1.38 0.7 0.9 5.4x11.5 91.0
3x1/1.78 0.8 0.9 6.2x13.5 88.0
3x2.5 3x1/1.38 0.8 1.0 6.2x13.5 136.0
3x7/0.67 0.8 1.0 6.2x13.5 135.4
3x4.0 3x7/0.85 0.8 1.1 7.4x16.5 204.0
3x6.0 3x7/1.04 0.8 1.1 8.0x18.0 273.0

 

 


 

 STT Sản phẩm Giá (vnd/m) 
 1 Dây Oval cứng VCo 2x0.75 2x1/0.98 6.630 
 2  Dây Oval cứng VCo 2x1.0 2x1/1.13 8.240 
 3 Dây Oval cứng VCo 2x1.5 2x1/1.38 11.160 
 4 Dây Oval cứng VCo 2x2.5 2x1/1.75 16.900 
 5 Dây Oval cứng VCo 2x4.0 2x1/2.25  25.960 
 6 Dây Oval cứng VCo 2x6.0 2x1/2.78  38.780 

 

 

Sản phẩm liên quan

Dây đôi mềm VCCAm x 2
Dây Đơn Mềm VCCAm
Dây đơn cứng VCCA
Dây Oval mềm VCCAmo 2x
Dây Đơn Mềm VCM
Dây đôi mềm VCm x 2
Dây Oval mềm VCmo 2
Dây 2 pha mềm tròn
Dây 3 pha mềm tròn
Dây 4 pha

Dây 4 pha

Liên hệ
Dây 4 pha lõi trung tính VVcm3x
Dây đơn cứng ruột đồng VC
Dây đơn cứng ruột nhôm