Cáp Điện Lực hạ thế ruột Nhôm CV

Thương hiệu : |

Liên hệ

Mô tả :

 

Cáp điện lực ruột nhôm, cách điện bằng nhựa PVC không có vỏ bọc. Dùng để lắp đặt cố định, phục vụ truyền tải, phân phối điện. Ký hiệu cáp điện lực ruột nhôm: AV. Nhiệt độ làm việc dài hạn cho phép đối với dây là 70oC. 

Chi Tiết Sản Phẩm:

- Ký hiệu cáp điện lực ruột đồng: CV. 

- Nhiệt độ làm việc dài hạn cho phép đối với dây là 70oC. 

- Tùy theo nhu cầu của khách hàng, công ty ROBOT sản xuất các loại cáp điện lực ở hai cấp điện áp: 

   * Cấp điện áp 750V theo tiêu chuẩn TCVN 6610-3:2000/IEC 227-3:1993. 

   * Cấp điện áp 0.61/1KV theo tiêu chuẩn TCVN 5935-1995/IEC 502:1983.

- Loại vật liệu ruột dẫn: nhôm. 

- Kiểu ruột dẫn: không ép chặt theo tiêu chuẩn TCVN 6612-2000/ICE 228:1978.

Danh mục sản phẩm:

 

 

 STT Sản phẩm Giá (vnd/m) 
 1 Cáp nhôm AV 10 7/1.35 4030 
 2 Cáp nhôm AV 11 7/1.40 4250 
 3 Cáp nhôm AV 14 7/1.60 5250 
 4 Cáp nhôm AV 16 7/1.70 5820 
 5 Cáp nhôm AV 22 7/2.00  7890 
 6 Cáp nhôm AV 25 7/2.14  8750 
Cáp nhôm AV 30 7/2.30 9870 
Cáp nhôm AV 35 7/2.52 11530 
Cáp nhôm AV 38 7/2.60 12190 
10  Cáp nhôm AV 50 7/3.00 15870 
11  Cáp nhôm AV 50 19/1.80  16600 
12  Cáp nhôm AV 60 19/2.00  19600 
13  Cáp nhôm AV 70 19/2.14  21980 
14  Cáp nhôm AV 80 19/2.30  25180 
15  Cáp nhôm AV 100 19/2.60   29880 
16  Cáp nhôm AV 120 19/2.80  31478 
17  Cáp nhôm AV 125 19/2.90  35750 
18  Cáp nhôm AV 150 37/2.30  37880 
19  Cáp nhôm AV 185 37/2.52  47380 
20  Cáp nhôm AV 200 37/2.60  56660 
21  Cáp nhôm AV 240 61/2.25  60290 
22  Cáp nhôm AV 250 61/2.30  73520 
23  Cáp nhôm VA 300 61/2.52  76500 

 

Sản phẩm liên quan

Dây đôi mềm VCCAm x 2
Dây Đơn Mềm VCCAm
Dây đơn cứng VCCA
Dây Oval mềm VCCAmo 2x
Dây Đơn Mềm VCM
Dây đôi mềm VCm x 2
Dây Oval mềm VCmo 2
Dây 2 pha mềm tròn
Dây 3 pha mềm tròn
Dây 4 pha

Dây 4 pha

Liên hệ
Dây 4 pha lõi trung tính VVcm3x
Dây đơn cứng ruột đồng VC
Dây đơn cứng ruột nhôm
Cáp Oval cứng VCo