Cáp Điện Lực hạ thế ruột Đồng CV

Thương hiệu : |

Liên hệ

Mô tả :

 

Cáp điện lực ruột đồng, cách điện bằng nhựa PVC không có vỏ bọc. Dùng để lắp đặt cố định, phục vụ truyền tải, phân phối điện. 

Chi Tiết Sản Phẩm:

- Ký hiệu cáp điện lực ruột đồng: CV. 

- Nhiệt độ làm việc dài hạn cho phép đối với dây là 70oC. 

- Tùy theo nhu cầu của khách hàng, công ty ROBOT sản xuất các loại cáp điện lực ở hai cấp điện áp: 

   * Cấp điện áp 750V theo tiêu chuẩn TCVN 6610-3:2000/IEC 227-3:1993. 

   * Cấp điện áp 0.61/1KV theo tiêu chuẩn TCVN 5935-1995/IEC 502:1983.

- Loại vật liệu ruột dẫn: đồng. 

- Kiểu ruột dẫn: không ép chặt theo tiêu chuẩn TCVN 6612-2000/ICE 228:1978.

 

Danh mục sản phẩm:

 

 

 STT Sản phẩm Giá (vnd/m) 
 1 Cáp CV 1.0mm2 7/0.425 3640 
 2 Cáp CV 1.5mm2 7/0.52 5120 
 3 Cáp CV 2.5mm2 7/0.67 8060 
 4 Cáp CV 3.5mm2 7/0.80 11090 
 5 Cáp CV 4.0mm2 7/0.85  12330 
 6 Cáp CV 5.5mm2 7/1.00  16770 
Cáp CV 6mm2 7/1.04  18090 
Cáp CV 7mm2 7/1.13  21420 
Cáp CV 8mm2 7/1.20  24040 
10  Cáp CV 10mm2 7/1.35  30300 
11  Cáp CV 11mm2 7/1.40  32400 
12  Cáp CV 14mm2 7/1.60  41000 
13  Cáp CV 16mm2 7/1.70  46000 
14  Cáp CV 22mm2 7/2.00  63500 
15  Cáp CV 25mm2 7/2.14  72400 
16  Cáp CV 35mm2 7/2.52  99700 
17  Cáp CV 38mm2 19/1.60 106100 
18  Cáp CV 50mm2 19/1.80 139800 
19  Cáp CV 60mm2 19/2.00 171500 
20  Cáp CV 70mm2 19/2.14 196000 
21  Cáp CV 75mm2 19/2.25 216400 
22  Cáp CV 95mm2 19/2.52 270800 
23  Cáp CV 100mm2 19/2.60  287900 
24  Cáp CV 120mm2 19/2.80  333100 

 

Sản phẩm liên quan

Dây đôi mềm VCCAm x 2
Dây Đơn Mềm VCCAm
Dây đơn cứng VCCA
Dây Oval mềm VCCAmo 2x
Dây Đơn Mềm VCM
Dây đôi mềm VCm x 2
Dây Oval mềm VCmo 2
Dây 2 pha mềm tròn
Dây 3 pha mềm tròn
Dây 4 pha

Dây 4 pha

Liên hệ
Dây 4 pha lõi trung tính VVcm3x
Dây đơn cứng ruột đồng VC
Dây đơn cứng ruột nhôm
Cáp Oval cứng VCo