183 Nguyễn Xiển, Hà Nội

Ắc quy ROCKET dùng cho Xe Nâng

Ắc quy ROCKET dùng cho Xe Nâng
Ắc quy ROCKET dùng cho Xe Nâng
Ắc quy ROCKET dùng cho Xe Nâng
Tình trạng: Còn hàng
Ắc quy dùng cho xe nâng có rất nhiều loại, nhiều kích cỡ và công suất khác nhau. Xin vui lòng Liên Hệ cho chúng tôi, chúng tôi sẽ tư vấn cho quý khách
ĐT: 04.8585.4237 / 0983.621.363 / 0988.265.
Liên hệ
Số lượng:
Chỉ có tại Điện Chuẩn
Sản phẩm đa dạng
Sản phẩm đa dạng
Chất lượng cam kết
Chất lượng cam kết
Dịch vụ vượt trội
Dịch vụ vượt trội
Giao hàng nhanh chóng
Giao hàng nhanh chóng
Hỗ trợ mua hàng
Hỗ trợ mua hàng 0988265325

Thông tin chi tiết

Ắc quy dùng cho xe Nâng ROCKET KOREA

 

Ắc quy dùng cho xe nâng có rất nhiều loại, nhiều kích cỡ và công suất khác nhau. Xin vui lòng Liên Hệ cho chúng tôi, chúng tôi sẽ tư vấn cho quý khách 

ĐIỆN CHUẨN

Hàng Chuẩn! Giá Chuẩn!

181 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội.

ĐT: 04.8585.4237 / 0983.621.363 / 0917.928.966

www.dienchuan.vn , Email:dienchuan@gmail.com

 

 

ẮC QUY ROCKET CHO XE NÂNG HỆ BS:
WIDTH: 158mm ( BS )

STT GLOBAL MODEL Ah/5HR Ah/6HR DIMENSIONS(m/m) App.Weight Incl Acid(Kgs) App.Acid Volume (ℓ) Wooden Q.ty
TYPE L H TH
1 VCD170 170   61 395 427 10,20 1,80 60
2 VCD210 210   90 395 427 14,70 3,10 50
3 VCD250 250   94 395 427 16,70 3,10 50
4 VCD270 270   109 395 427 17,80 3,80 40
5 VCD320 320   128 395 427 21,20 4,60 35
6 VCD360 360   128 395 427 23,00 4,30 35
7 VCD400 400   143 395 427 23,90 5,00 35
8 VCD450 450   159 395 427 26,90 5,60 30
9 VCD500 500   175 395 427 30,10 6,10 25
10 VCD550 550   191 395 427 32,80 6,70 25
11 *VCD640 640   241 395 427 38,80 9,00 20
12 VCDH350 350   109 409 441 19,70 3,70 40
13 VCDH400 400   128 409 441 23,10 4,40 35
14 VCDH460 460   143 409 441 25,80 4,90 30
15 VCDH520 520   159 409 441 28,80 5,50 25
16 VCDH580 580   175 409 441 32,00 6,10 25
17 VCDH630 630   191 409 441 34,80 6,70 20
18 VCD162H 162   61 429 461 11,00 2,20 60
19 VCD216H 216   76 429 461 14,10 2,80 60
20 VCD270H 270   90 429 461 17,00 3,30 50
21 VCD324H 324   109 429 461 20,20 4,10 40
22 VCE540 540   159 453 485 31,50 6,40 25
23 VCE545 545   175 453 485 33,00 7,40 25
24 VCE600 600   175 453 485 35,00 7,10 20
25 VCE650 650   175 453 485 37,10 6,80 20
26 VCE660 660   191 453 485 38,20 7,80 20
27 *VCE715 715   191 453 485 41,20 7,50 20
28 *VCE740 740   241 453 485 46,60 10,10 20
29 *VCE850 850   241 453 485 49,60 9,80 15
30 *VCE910 910   241 453 485 51,60 9,60 15
31 VCF3 201   70 490 522 13,70 3,00 60
32 VCF3PS 201   76 490 522 14,30 3,40 60
33 VCF268 268   76 490 522 16,30 3,10 50
34 VCF280 270   90 490 522 17,70 4,00 50
35 VCF335 335   101 490 522 20,70 4,40 40
36 VCF350 350   109 490 522 21,50 4,90 40
37 VCF400 400   109 490 522 23,60 4,60 35
38 VCF6 402   128 490 522 25,50 5,80 35
39 VCF545 545   159 490 522 32,60 7,10 25
40 VCF198H 198   61 509 541 13,20 2,60 60
41 VCI225 225   61 519 551 13,70 2,30 60
42 VCI230 230   70 519 551 14,50 2,90 60
43 VCI285 285   70 519 551 16,80 2,40 45
44 VCI220 220   76 519 551 15,10 3,30 55
45 VCI300 300   76 519 551 17,30 3,00 45
46 VCI335 335   90 519 551 20,00 3,80 40
47 VCI365 365   90 519 551 21,00 3,50 40
48 VCI360 360   109 519 551 22,90 4,70 35
49 VCI440 440   109 519 551 25,20 4,40 35
50 VCI525 525   126 519 551 29,80 4,90 30
51 VCI435L 435   128 519 542 26,90 5,50 30
52 VCI490 490   128 519 551 27,60 5,70 30
53 VCI505 505   128 519 551 29,40 5,30 25
54 VCI536 536   143 519 551 31,00 6,20 25
55 VCI510 510   148 519 551 31,40 6,60 25
56 VCI585 585   148 519 551 33,60 6,30 25
57 VCI612 612   165 519 551 35,40 7,30 25
58 VCI660 660   165 519 551 37,70 6,90 20
59 *VCI685 685   185 519 551 40,40 8,20 20
60 *VCI740 740   185 519 551 42,60 7,90 20
61 *VCI820 820   203 519 551 46,70 8,70 15
62 *VCI845 845   203 519 551 48,70 8,30 15
63 *VCI900 900   222 519 551 51,00 9,60 15
64 *VCI990 990   241 519 551 54,90 10,50 15
65 *VCI1080 1080   241 519 551 58,80 10,60 15
66 VCJ3 300   61 691 723 19,10 4,50 45
67 VCJ4 400   76 691 723 24,30 5,30 45
68 VCJ5 500   90 691 723 28,50 5,60 35
69 VCJ6 600   109 691 723 34,60 7,20 30
70 VCJ7 700   128 691 723 39,70 8,10 25
71 *VCJ8 800   143 691 723 46,00 9,00 25
72 85T-9 328 340 90 519 551 19,40    
73 85T-11 410 425 109 519 551 23,70    
74 85T-13 492 510 128 519 551 28,10    
75 85T-15 574 595 148 519 551 32,50    
76 *85T-17 656 680 165 519 551 36,60    
77 *85T-19 738 765 185 519 551 41,10    
78 *85T-21 820 850 203 519 551 45,30    
79 *85T-23 902 935 222 519 551 49,70    
80 *85T-25 984 1020 241 519 551 54,00    
81 125T-11 607 625 108 724 747 34,90    
82 125T-13 728 750 127 724 747 41,60    
83 125T-15 875 875 146 724 747 48,00    
84 *125T-17 971 1000 165 724 747 54,50    
85 85T-9X 410 413 90 519 551 21,80    
86 85T-11X 492 495 109 519 551 26,10    
87 85T-13X 574 578 128 519 551 30,50    
88 85T-15X 656 660 148 519 551 34,90    
89 *85T-17X 738 743 165 519 551 39,10    
90 *85T-19X 820 825 185 519 551 43,50    
91 *85T-21X 902 908 203 519 551 47,80    
92 *85T-23X 98 990 222 519 551 52,10    
93 *85T-25X 1066 1073 241 519 551 56,40    
94 125T-11X 692 697 108 724 747 37,90    
95 125T-13X 813 819 127 724 747 44,60    
96 125T-15X 935 942 146 724 747 51,00    
97 *125T-17X 1056 1063 165 724 747 57,50    

ẮC QUY ROCKET CHO XE NÂNG HỆ DIN:
WIDTH: 198mm ( DIN )

STT
GLOBAL MODEL
AH/5HR
DIMENSIONS(m/m)
App.Weight Incl Acid (Kgs)
App.Acid Volume (ℓ)
Remark. 
TYPE
L
H
TH
1
2PzS120
120
47
340
370
8,40
   
2
3PzS180
210
65
340
370
11,80
   
3
4PzS240
250
83
340
370
15,50
   
4
5PzS300
270
101
340
370
19,00
   
5
6PzS360
320
119
340
370
22,50
   
6
2PzS160
160
47
405
435
9,80
   
7
3PzS240
240
65
405
435
14,00
   
8
4PzS320
320
83
405
435
18,10
   
9
5PzS400
400
101
405
435
22,60
   
10
6PzS480
480
119
405
435
26,60
   
11
2PzS180
180
47
472
505
12,00
   
12
3PzS270
270
65
472
505
17,60
   
13
4PzS360
360
83
472
505
22,80
   
14
5PzS450
450
101
472
505
27,90
   
15
6PzS540
540
119
472
505
32,60
   
16
2PzS210
210
47
514
545
13,00
   
17
3PzS315
315
65
514
545
19,40
   
18
4PzS420
420
83
514
545
25,10
   
19
5PzS525
525
101
514
545
30,80
   
20
6PzS630
630
119
514
545
36,00
   
21
2PzS250
250
47
573
604
14,30
   
22
3PzS375
375
65
573
604
22,30
   
23
4PzS500
500
83
573
604
29,00
   
24
5PzS625
625
101
573
604
35,60
   
25
6PzS750
750
119
573
604
41,70
   
26
2PzS280
280
47
686
717
19,10
   
27
3PzS420
420
65
686
717
25,80
   
28
4PzS560
560
83
686
717
33,30
   
29
5PzS700
700
101
686
717
40,70
   
30
6PzS840
840
119
686
717
47,80
   
31
2PzS310
310
47
719
750
19,10
   
32
3PzS465
465
65
719
750
27,80
   
33
4PzS620
620
83
719
750
36,10
   
34
5PzS775
775
101
719
750
44,40
   
35
6PzS930
930
119
719
750
51,90
   
 

 

 

 
Tìm kiếm:  Ắc quy Atlas , Ắc quy Rocket , Ắc quy GS , Ắc quy Đồng Nai , Ắc quy Solite , Ắc quy Massiv Thunder , Ắc quy Phoenix Ắc quy Tia Sáng , Ắc quy Tiger , Ắc quy Vitalize , Ắc quy Globe , Ắc quy Outdo , Ắc quy SB , Ắc quy CENE ,Ắc quy Delkor , Ắc quy xe đạp điện , Ắc quy xe máy điện , Ắc quy Vision , Ắc quy khô , Ắc quy 3K , Ac quy Sunca ,  Ắc quy lưu điện , Ắc quy UPS , Ắc quy Viễn thông Ắc quy xe máy , Ắc Quy Tokyo , Ắc Quy cho UPS Santak , Ắc Quy cho UPS APC , Ắc Quy cho UPS Emerson , Ắc quy cho UPS Eaton , Ắc Quy Công Nghiệp Ắc Quy Panasonic , Ắc quy cho quạt sạc tích điện Ắc quy cho đèn sạc tích điện , Ắc quy Khô kín khí , Ắc quy Chì Axít nướcẮc quy Haze , Nạp ắc quy , Máy nạp ắc quy , Máy nạp ắc quy tự động , Máy Sạc Ắc Quy ,Máy n
Bản quyền thuộc về Điện Chuẩn.
Lên đầu trang