Ắc quy CSB 12V-24Ah EVH12240

Thương hiệu : |

Liên hệ

Mô tả :
Ắc quy CSB 12V-24Ah EVH12240

     Ắc quy CSB 12V-24Ah EVH12240

 

Kích thước  

 
 

Constant Current Discharge Characteristics Unit:Amperes (25°C,77°F)
F.V/Time 30MIN 60MIN 90MIN 2HR 3HR 4HR 5HR 8HR 10HR 20HR
1.60V 29.92 17.71 13.03 10.30 7.49 5.84 4.83 3.16 2.57 1.31
1.67V 29.58 17.54 12.92 10.20 7.44 5.83 4.78 3.14 2.55 1.30
1.70V 29.44 17.42 12.83 10.10 7.40 5.81 4.77 3.14 2.55 1.29
1.75V 29.04 17.22 12.68 10.00 7.32 5.73 4.72 3.09 2.52 1.28
1.80V 28.44 16.95 12.53 9.98 7.15 5.64 4.64 3.06 2.48 1.27
1.85V 26.97 16.22 11.89 9.56 6.85 5.44 4.47 2.91 2.34 1.17
Constant Power Discharge Characteristics Unit:Watts (25°C,77°F)
F.V/Time 30MIN 60MIN 90MIN 2HR 3HR 4HR 5HR 8HR 10HR 20HR
1.60V 345.94 208.09 153.55 123.46 88.87 69.94 58.58 38.28 31.40 16.15
1.67V 342.77 206.66 152.50 121.76 88.66 69.78 57.64 38.10 31.18 16.07
1.70V 340.41 205.71 151.79 121.48 87.85 69.14 57.38 38.01 31.04 16.00
1.75V 338.06 204.77 151.10 120.37 87.30 68.35 56.85 37.75 30.69 15.85
1.80V 331.13 198.73 146.64 118.44 85.06 67.10 55.94 37.15 30.33 15.67
1.85V 313.33 193.31 141.99 114.95 82.94 65.27 54.42 36.05 29.58 15.35
 

Sản phẩm liên quan

Ắc quy CSB UPS 12580 F2 (12V 580W)
Ắc quy CSB UPS 12460 F2 (12V 460W/ 9Ah)
Ắc quy CSB 12V 6Ah ( UPS 12360 6 F2/ 12V 360W)
Ắc quy CSB 12V-100Ah GP121000
Ắc quy CSB 12V-65Ah GP12650
Ắc quy CSB 12V-4.5Ah GP1245
Ắc quy CSB GP12170 (12V-17Ah)
Ắc quy CSB 12V-12Ah GP12120
Ắc quy CSB 12V-40Ah GP12400
Ắc quy CSB GP12340 12V-34Ah
Ắc quy CSB 12V-26Ah GP12260
Ắc quy CSB 12V-15Ah EVH12150
Ắc quy CSB 12V-20Ah GP12200
Ắc quy CSB 6V-4.5Ah GP645
Ắc quy CSB 12V-2.2Ah GP1222
Ắc quy CSB 6V-7.2Ah GP672
Ắc quy CSB 6V-12Ah GP6120
Ắc quy CSB 12V-7.2Ah GP1272 ( CSB GP1272 F2 12V 28W )